Multicco

Multicco

Multicco – Firma transportowa z Białegostoku

Transport to jedna z ważniejszych gałęzi gospodarki. Jego zadaniem jest przemieszczanie osób i dóbr materialnych za pomocą różnych środków. Ze względu na środowisko w jakim się odbywa, transport dzielimy na: lądowy, wodny, powietrzny i przesyłowy. W transporcie lądowym ogromny udział ma transport samochodowy.

Spedycja i Transport – Białystok

Transport samochodowy uznawany jest za transport najbardziej uniwersalny, ponieważ umożliwia przewiezienie niemal każdego rodzaju ładunku. Jest najbardziej efektywnym sposobem przemieszczania osób i towarów na małe i średnie odległości. Jako jedyny pozwala dostarczyć ładunek bezpośrednio na miejsce przeznaczenia.

Spedycja i Transport – Białystok

Rozwój gospodarczy i rozwój transportu są ze sobą nierozerwalnie związane. Dobrze działający transport to niezbędny warunek prawidłowego funkcjonowania wszystkich gałęzi gospodarki. Dzięki przemieszczaniu dóbr w przestrzeni zwiększa on ich użyteczność i umożliwia funkcjonowanie globalnej gospodarki.